Hồng Lâu Mộng

Cinque Terre

Hồng Lâu Mộng

Tác giả : Tào Tuyết Cần
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
Lượt xem : 36391

PRC
PDF
MOBI
EPUB
Đọc Online


Danh sách chương


Tác phẩm được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỷ 18 triều đại nhà Thanh của Trung Quốc, là một trong bốn kiệt tác (tứ đại kỳ thư) của văn học cổ điển Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, độc giả say mê Hồng Lâu Mộng đến nỗi khi ngồi vào bàn luận văn chương là phải đề cập đến nó đầu tiên và đã có những nhà nghiên cứu chuyên biệt về nó hình thành một bộ môn riêng Hồng học (Hồng Lâu Mộng học).